Zdravotnická činnost

Nábídka vyšetření prováděných na Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc a technické aspekty odběrů

  1. histologická  a imunohistologická vyšetření
  2. cytologická vyšetření
  3. imunofluorescenční vyšetření
  4. elektronmikroskopická vyšetření
  5. experimentální vyšetření
  6. morfometrická vyšetření
  7. molekulárně-biologická vyšetření
  8. vyšetření prediktivní/prognostická
  9. statim vyšetření
  10. pitvy

Další informace  o zdavotnické  činnosti ÚKMP včetně žádanek a formulářů najdete na http://www.fnol.cz/ustav-klinicke-a-molekularni-patologie_48.html


1. HISTOLOGICKÁ a IMUNOHISTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Kdy

Bioptický materiál pro histologii a imunohistologii: operační materiály všeho druhu, punkční vzorky všeho druhu, endoskopické vzorky

V nádobách/zkumavkách s fixační tekutinou (formaldehydem) v dostatečném množství

Centrálním svozem

Endoskopické materiály z tenkého střeva pro histochemii

V nádobách/zkumavkách s fixační tekutinou (chlazený Bakerův formol)

Centrálním svozem

Trepanobiopsie

Materiál rozdělit do 2 zkumavek:
1.  zkumavka s Bakerovým formolem nebo jiným fixačním roztokem dle domluvy
2. Zkumavka s roztokem  glutaraldehydu-paraformaldehydu

Centrálním svozem

2. CYTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Kdy

Cytologický materiál: punktáty, sputum, bronchoalveolární  laváž, moč, ascites, výpotek

Nefixovaný materiál v přiměřené nádobě (domluva na tel.  585639548)

Ihned po odběru přinést do cytologické  laboratoře

Cytologické nátěry na podložních sklech z materiálů získaných aspirací

Poslat zaschlá skla

Centrálním svozem

Imunocytologická vyšetření s fixací nátěru

Domluvit na telefonu 585639554; nutný další nátěr s následnou fixací v roztoku chlazeného alkoholacetonu po dobu 3-5 minut

Ihned po odběru přinést do cytologické  laboratoře

Cytoblok

Domluvit na tel. 585639548 odběr na cytoblok do speciálni zkumavky

Ihned po odběru přinést do cytologické  laboratoře

3. IMUNOFLUORESCENČNÍ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Kdy

Sérum na vyšetření protilátek:

AMA-antimitochondriální protilátky

ANA-antinukleární protilátky

SMA-protilátky proti  hl. svalovině

Poslat chlazené sérum

Centrálním svozem

Punkční odběry (např. ledvin) na imunofluorescenční vyšetření

Osobní odběr laborantkou při výkonu

 

4. ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Tkáňové vzorky, cytologické vzorky (čas a místo odběru nutno předem domluvit – tel. 585639561)

Osobní odběr laborantkou při výkonu

Další materiál podle potřeby po předchozí domluvě

 

5. EXPERIMENTÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Možno zaslat všechny druhy vzorků a provést všechny druhy vyšetření po předchozí domluvě s prof. Kolářem,  tel. 585632451

Fixace a způsob zaslání podle požadovaného druhu vyšetření

6. MORFOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

S použitím různým způsobem zpracovaného materiálu z bioptických a jiných odběrů

Po předchozí domluvě s prof. Kolářem, tel. 585632451

7. MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Bioptický materiál všeho druhu pro detekci klonální přestavby IgH a TCR metodou PCR.

Možné vyšetření i nativních tkání a nekropsií.

Biopsie a nekropsie předány lékaři-patology ve formě parafínových bloků, nativní tkáň po předchozí domluvě ( 585632462) v lyzačním pufru.

8. VYŠETŘENÍ PREDIKTIVNÍ/PROGNOSTICKÁ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Bioptický a punkční materiál pro IHC a FISH vyšetření u karcinomu prsu a žaludku (HER2/neu, hormonální receptory ER a PR, PCNA, Bcl2).

Vzorky tkáně ve formě parafinových bloků, popř.  ve zkumavkách s fixační tekutinou (formaldehyd).

Bioptický a punkční materiál pro IHC vyšetření u karcinomu tlustého střeva, rekta  a plic (EGFR, KRAS).

Vzorky tkáně ve formě parafinových bloků, popř.  ve zkumavkách s fixační tekutinou (formaldehyd nebo RNA later).

9. STATIM VYŠETŘENÍ

Typ materiálu

Způsob zaslání

Kdy

Peroperační vyšetření na podkladě telefonického vyrozumění

Hlásit histologické laboratoři (tel. 585639565) vyšetření na kryostat – pracovník Ústavu klinické a molekulární patologie převezme vzorek z operačního sálu

 

Cytologické vyšetření

Předat na Ústav klinické a molekulární patologie a nahlásit telefonní číslo, kam ohlásit výsledek

V pracovní době (7-15,30) v den odběru

Punkční vzorky (např. biopsie ledviny)

Fixace nechlazeným Bakerovým formolem. Předat na Ústav klinické a molekulární patologie a nahlásit telefonní číslo, kam ohlásit výsledek

V pracovní době (7-15,30) v den odběru

10. PITVY

Provádějí se v pracovní dny v dopoledních hodinách. K pitvě je nutná klinická zpráva a 4x List o prohlídce mrtvého. Odvoz z kliniky a manipulace s těly zemřelých se řídí pokyny ředitelství FN.

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.