Grantové projekty 2012

NT13573 Úloha proteinu Skp2 v biologii nádorových kmenových buněk a progresi karcinomu prostaty

NT13585 Vytvoření diagnostického panelu mikroRNA pro identifikaci podskupiny pacientů s Barretovým jícnem s vysokým rizikem progrese do karcinomu

.

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.