Grantové prostředky 2009

NS10279 Nové možnosti predikce karcinogeneze Barrettova jícnu

NS10286 Molekulárně cytogenetické prediktory pro volbu adjuvantní léčby u nemocných s triple negativním karcinomem prsu

 

 

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.