Grantové projekty 2008

 NS9956 Význam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty

NS9940 Polymorfismus genu pro androgenový receptor (SNP rs6152) ve vztahu k expresi genů regulovaných androgeny u benigní prostatické hyperplazie, karcinomu prostaty a androgenetické alopecie

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.