Grantové projekty běžící

NV15-28628A Buněčná plasticita a heterogenita nádoru ve vztahu k agresivitě karcinomu prostaty a validace vybraných prognostických faktorů

NV16-31997A Diagnostické a prognostické dopady korelace miRNA expresního profilu s morfologickou heterogenitou u "triple-negative" karcinomů prsu

LO1304 Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny Hlavní řešitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.: Univerzita Palackého v Olomouci, Řešitel za středisko Medchem: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

Vliv metylačního paternu na progresi mnohočetného myelomu

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.