Zubní lékařství

Patologie a orální patologie (PAT/ZUB12 a PAT/ZUA22) – studijní obor zubní lékařství

Úkolem předmětu je seznámení studentů s příčinami nemocí, jejich základními patogenetickými mechanismy, morfologickými projevy a vzájemnými souvislostmi. Studenti si osvojují základní lékařskou terminologii ve vztahu k obecným aspektům onemocnění. Ve 4. semestru je výuka zaměřená na obecnou patologii (nekrózy, gangrény, atrofie, dystrofie, poruchy distribuce vody, poruchy metabolismu minerálů, pigmentace, cirkulační poruchy, záněty, obecná onkologie, etiologická patologie). V 5. semestru se studenti věnují speciální (systémové) patologii se zaměřením především na patologii dutiny ústní. Studium patologie je zakončeno dílčí zkouškou, která se skládá z praktické části, v níž student prokáže praktickou znalost patologických změn ve světelném mikroskopu a dále z části testové a vlastní ústní zkoušky.

OD ZAČÁTKU LETNÍHO SEMESTRU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 NALEZNETE VŠECHNY INFORMACE NA PORTÁLU www.upol.cz PO PŘIHLÁŠENÍ DO COURSEWARE!

 

Vybrané kapitoly z orální patologie (PAT/ZUA31) – studijní obor zubní lékařství

Předmět (kategorie B) umožňuje rozšíření znalostí v oblasti speciální patologie dutiny ústní se zřetelem na klinickou praxi a to formou seminářů týkajících se vybraných kapitol orální patologie. Předmět je ukončen kolokviem.

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.