Specializace ve zdravotnictví

Specializace ve zdravotnictví (ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP)

Patologie (PAT/RB012) – studijní obor fyzioterapie

Je vyžadována orientace studentů v základní odborné terminologii oboru. Studium poskytuje komplexní obraz nemoci propojením mezioborových informací od příčiny k následkům. Vede k osvojení představ o dynamičnosti změn provázejících rozvoj chorob i terapeutické zásahy. Seznámení s morfologickými koreláty orgánových a tkáňových změn zejména s důrazem na specifika studijního směru. Studenti se věnují obecné patologii, etiologii, onkologii, obecné etiopatogenezi nemocí a molekulárně-biologickým aspektům nemocí. Pokračují ve studiu speciální patologie (patologie perikardu, myokardu, endokardu, patologie cév a krevního ústrojí, patologie dýchacího ústrojí, zažívacího ústrojí, močového ústrojí, pohlavního ústrojí, nervového systému, pohybového systému, patologie kůže). Studium je zakončeno zkouškou.

Patologie hybného systému (PAT/KIA01) – studijní obor fyzioterapie

Rozšíření informací z patologie zejména pohybového ústrojí (kosti, klouby, svaly) se zaměřením na frekventní onemocnění (nejčastější onemocnění CNS a periferních nervů, patologie pohybového ústrojí apod.). Studium je zakončeno zkouškou.

Patologie (PAT/RDB01; PAT/RKB01) – studijní obor radiologický asistent

Orientace studentů v základní odborné terminologii oboru. Poskytnutí komplexního obrazu nemoci propojením mezioborových informací od příčiny k následkům. Vštípení představ o dynamičnosti změn provázejících rozvoj chorob i terapeutické zásady. Seznámení s morfologickými koreláty orgánových a tkáňových změn zejména s důrazem na specifika studijního směru. Studium je zakončeno zkouškou.

Otázky ke zkoušce z patologie (prezenční studium): ke stažení zde

webdesign Studio R3D, s.r.o.