Program Základy patologie 2014 Olomouc

Program 5 denního kurzu „Základy patologie“

31. 3. – 4. 4. 2014 Olomouc:  Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

 

místo konání: Teoretické ústavy LF UP (nová budova) Hněvotínská 3, 77515 Olomouc, ČR

 

Pondělí 31. 3. 2014, místo konání: TÚ LF UP, 2. NP, knihovna ÚKMP, seminární místnosti ÚKMP

            8.30 - 8.45 hod prof. Z. Kolář: zahájení kurzu a základní informace o průběhu

            9.00 - 12.00 MUDr. L. Kučerová, MUDr. M. Dušková: Gynekologická cytologie, cytologický gynekologický screening, prohlížení sklíček z gynekologické cytologie.

                         13.00 -14.00 MUDr. J. Škarda, prof. MUDr. Z. Kolář: prohlídka diagnostických provozů ÚKMP

            14.00 - 17.00 MUDr. L. Kučerová, MUDr. M. Dušková : Gynekologická a ostatní cytologie, její hlavní principy, výhody a úskalí. Demonstrace a samostatné prohlížení cytologických  preparátů.

 

Úterý 1. 4. 2014: místo konání: TÚ LF UP, 1. a 2. NP, seminární místnosti ÚKMP

            8.30 - 11.30  MUDr. L. Kučerová, MUDr. M. Dušková, MUDr. L. Tučková: Gynekologická cytologie, prohlížení sklíček z gynekologické cytologie.

            13.00 - 17.00  Test z gynekologické cytologie, zkouška hodnocení gynekologických preparátů.

 

Středa 2. 4. 2014: místo konání: TÚ LF UP, 1. a 2. NP, seminární místnosti a pitevní trakt ÚKMP

            8.30 - 11.30  prim prof. Ehrmann, doc. M. Tichý, MUDr. M. Geierová, MUDr. P. Flodr: Seminář postupů správné nekroptické diagnostiky (popis makroskopických a mikroskopických nálezů, formulace nálezů a správné sestavování pitevních protokolů). Samostatné provedení pitvy (pokud to bude možné vzhledem k ustanovením nového OZ).

 

           13.00-17.00 MUDr. J. Škarda: Prohlížení histologických preparátů .

 

Čtvrtek 3. 4. 2014: místo konání: TÚ LF UP, 1. a 2. NP, seminární místnosti ÚKMP

               7.30-11.30  MUDr. P. Flodr, MUDr. J. Škarda:. Samostatné provedení pitvy (pokud to bude možné vzhledem k ustanovením nového OZ).

 

              13.00-15.00: prof. Z. Kolář: Seminář: Základní barvící, imunohistochemické a molekulární techniky, diagnostická interpretace.

 

              15.00 – 17.00: Samostatné prohlížení histologických preparátů z nekroptického a základního bioptického provozu.

 

Pátek 4. 4. 2014: místo konání: TÚ LF UP, 1. a 2. NP, seminární místnosti ÚKMP

             8.00- 12.00 prof. Z. Kolář, doc. M. Tichý, MUDr. P. Flodr: Závěr kurzu, test z teoretických znalostí, zkouška z poznávání histologických preparátů.

 

 

Dikce dle „Vzdělávacího programu oboru patologie 2005“

 

Praxe musí být absolvována na pracovišti patologie s akreditací I. typu nebo II. typu,

kde jsou nevýběrově prováděna veškerá autoptická vyšetření (včetně pitev dětí) a dále

bioptická a cytologická vyšetření. Absolvent specializačního vzdělávání provede v rámci

základního kmene minimálně 120 pitev a minimálně 2000 vyšetření v gynekologické

cytologii.

Na závěr této doby absolvuje 5 denní stáž na pracovišti patologie s akreditací II. typu

ukončenou závěrečnými testy z histopatologické diagnostiky autoptických případů,

gynekologického cytologického screeningu, samostatným provedením pitvy a písemným

testem z teoretických znalostí. Úspěšné složení testu opravňuje absolventa samostatně

provádět pitvy a gynekologický cytologický screening.

 

 

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.