Postup atestační zkoušky

Praktická část musí předcházet teoretické části atestační zkoušky!

 1. ověření totožnosti uchazečů u každé části zkoušky - provede zástupce ze specializačního vzdělávání
 2. kontrola provedené platby za atestaci - provede zástupce ze specializačního vzdělávání
 3. kontrola průkazu odbornosti/indexu a logbooku
 4. zvolit předsedu z najmenované komise – zapsat jméno do protokolu
 5. uchazeč si losuje 3 otázky (má minimálně 15 minut na přípravu)
 6. předseda zapíše  tažené otázky a výsledek atestace (prospěl/neprospěl) do protokolu
 7. pokud uchazeč prospěl, předseda zapíše výsledek do průkazu odbornosti opatřený razítkem LF
 8. pokud uchazeč prospěl u praktické části a neuspěl u teoretické části, může komise v protokolu poznačit, že doporučuje uznání praktické části zkoušky pro další atestaci (vyplývá z Veřejnoprávní smlouvy)
 9. všichni členové komise podepíší protokoly
 10. předseda komise po atestační zkoušce vrátí uchazeči průkaz odbornosti a logbook
 11. garant oboru vrátí kompletní dokumentaci do týdne zpět na referát pro specializační vzdělávání
webdesign Studio R3D, s.r.o.