Okruhy „Obecná patologie“

1.    Metodické základy histopatologie (základní a speciální barvení, enzymová histochemie, imunohistochemie, in situ hybridizace).

2.    Regresivní změny (atrofie, typy buněčné smrti, smrt organismu) – definice, příklady.

3.    Progresivní změny (hypertrofie, hyperplazie, hojení, regenerace, metaplazie).

4.    Dystrofické změny (poruchy metabolismu bílkovin, cukrů, tuků; poruchy iontového hospodářství).

5.    Konkrementy, krystaly, kalcifikace, exogenní a endogenní pigmentace.

6.    Ikterus.

7.    Amyloidóza.

8.    Hypertenze ve velkém a malém oběhu (definice a následky).

9.    Trombóza a embolie.

10.    Edém a dehydratace (příčiny, dělení, orgánové nálezy).

11.    Místní poruchy krevního oběhu (hyperémie, ischémie, infarkt, hemoragie).

12.    Celkové poruchy krevního oběhu (projevy oběhového selhání na srdci a mimo srdce).

13.    Šok – příčiny, orgánové nálezy.

14.    Zánět obecně (definice, příčiny, makroskopické projevy zánětu, mikroskopické projevy zánětu).

15.    Klasifikace zánětů.

16.    Granulomatózní záněty.

17.    Genetické příčiny onemocnění (rozdělení genetických abnormit, základní pojmy, základní diagnostické přístupy a interpretace patologem).

18.    Onemocnění spojená s  chromozomálními defekty.

19.    Onemocnění spojená s defekty genů (monogenně a polygenně dědičná onemocnění).

20.    Základní typy imunitních reakcí.

21.    Autoimunitní onemocnění.

22.    Patologie transplantace.

23.    Imunitní nedostatečnost.      

24.    Poruchy vývoje (teratologie).

25.    Poruchy výživy (obezita, kachexie, marasmus, avitaminózy).

26.    Patologie stárnutí (ateroskleróza, nádorová onemocnění, degenerativní onemocnění CNS).

27.    Infekční nemoci (klasifikace podle kategorií infekčních agens).

28.    Generalizované infekční procesy (bakteriémie, pyémie, sepse, virémie).

29.    Přehled bakteriálních onemocnění a klasifikace lékařsky významných bakterií.

30.    Infekční průjmová onemocnění.

31.    Pohlavně přenosné choroby.

32.    Streptokokové infekce včetně komplikací a pozdních následků.

33.    Infekční onemocnění nervového systému.

34.    Onemocnění způsobená mykoplazmaty a chlamydiemi.

35.    Onemocnění způsobená anaerobními mikroby.

36.    Onkogenní viry.

37.    Prionová a virová onemocnění.

38.    Mykotická onemocnění.

39.    Parazitární onemocnění.

40.    Přehled nejběžnějších zoonóz.

41.    Oportunní infekce.   

webdesign Studio R3D, s.r.o.