Okruhy „Nádory“

1.    „Typing“, „grading“, „staging“ a „rating“ nádorů.

2.    Pseudotumory

3.    Obecná morfologie nádorů a typy metastazování

4.    Etiopatogeneze nádorů a diagnostické nástroje patologa.

5.    Prekancerózy.

6.    Přehled nádorů měkkých tkání.

7.    Nádory tukové tkáně.

8.    Fibroblastické/myofibroblastické a fibrohistiocytární nádory a proliferace.

9.    Vaskulární tumory a nádory svaloviny. 

10.    Leukemie a jejich dělení

11.    Maligní lymfomy mimo Hodgkinův lymfom.

12.    Hodgkinův lymfom.

13.    Myelodysplastický syndrom a myeloproliferativní onemocnění

14.    Nádory s plasmocytární a histiocytární diferenciací.

15.    Nádory z povrchového epitelu

16.    Nádory žlázového epitelu

17.    Neuroendokrinní nádory.

18.    Periferní neuroektodermové nádory.

19.    Pigmentové névy a maligní melanom.

20.    Smíšené a germinální nádory včetně teratomu.

21.    Nádory gestačního trofoblastu. Mezotelové nádory.

22.    Nádory nosu, laryngu a bronchů

23.    Nádory plic

24.    Nádory a prekancerózy dutiny ústní.

25.    Nádory a prekancerózy slinných žlaz. Nádory thymu.

26.    Nádory jícnu

27.    Nádory žaludku

28.    Nádorové a nenádorové léze střev (polypy, polypózy)

29.    Nádory střev

30.    Nádory jater

31.    Nádory žlučových cest

32.    Nádory pankreatu

33.    Nádory ledvin

34.    Nádory vývodných cest močových

35.    Nádory varlete

36.    Nádory prostaty

37.    Nádory vaječníku

38.    Nádory cervixu děložního

39.    Nádory těla děložního

40.    Nádory a nenádorové léze prsu

41.    Karcinom mléčné žlázy

42.    Nádory plen mozkových

43.    Nádory mozku a míchy

44.    Benigní kostní léze 

45.    Maligní nádory kostí

46.    Nádory kloubů a šlach

47.    Nádory a hyperplazie hypofýzy, hypofyzární syndromy

48.    Hyperplazie a nádory kůry nadledvin

49.    Nádory štítné žlázy

50.    Nádory periferního endokrinního systému

51.    Nádory vegetativního nervstva.

52.    Epitelové nádory kůže

53.    Mezenchymové nádory kůže

54.    Nádory dětského věku

webdesign Studio R3D, s.r.o.