Porodní asistence

Porodní asistence (ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP)

Patologie (PAT/PA011; PAT/PKA11) – studijní obor porodní asistentka

Předmět navazuje na poznatky z anatomie a fyziologie. Poskytuje ucelený pohled na různé projevy nemocí, přihlíží jak ke strukturálním, tak funkčním změnám a příčinám nemocí. Je členěna na obecnou a speciální (systémovou) patologii. Obecná patologie poskytuje přehled o tom, co je chorobným jednotkám společné a zásadní. Speciální patologie se zabývá podrobným výkladem projevů chorobných jednotek uspořádaných dle orgánových systémů. Studium je zakončeno kolokviem.

Pomocné studijní materiály:
Příčiny nemocí
Smrt a regresivní změny
Srdce a cévy
Záněty
Dýchací systém
Trávicí systém
Močový systém
Pohlavní systém
Onkologie

webdesign Studio R3D, s.r.o.