Ošetřovatelství

Ošetřovatelství (ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP)

Patologie (PAT/OB011; PAT/KB011) – studijní obor všeobecná sestra

Orientace studentů v základní odborné terminologii oboru. Pochopení uplatnění oboru v mezioborových vztazích, preklinických a klinických. Poskytnutí komplexního obrazu nemoci propojením mezioborových informací. Objasnění obrazu od příčiny k následkům. Seznámení s morfologickými koreláty orgánových a tkáňových změn. Studenti se v přehledu seznámí s patologií perikardu, myokardu, endokardu, cév a krevního ústrojí, dýchacího systému, zažívacího traktu, močového a pohlavního ústrojí, CNS, periferního a vegetativního nervstva, kůže. Studium je zakončeno zkouškou.

Otázky ke zkoušce z patologie (prezenční studium): ke stažení zde

webdesign Studio R3D, s.r.o.