Optometrie

Optometrie (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP)

Patologie (PAT/P) – studijní obor optometrie

Obsahem oboru jsou: Úvod do patologie, její význam, mezioborové vazby, metodiky, nekrózy, atrofie a jejich léčení, dystrofie, poruchy cirkulace - celkové a místní, záněty, obecná etiologie, poruchy imunity, základy obecné onkologie. Studenti jsou také seznámeni s přehledem patologie centrálního nervového systému (CNS), nejčastějšími onemocněními způsobujícími poškození optické dráhy, patologií přídatných orgánů oka (víčka, slzného ústrojí) a měkkých tkání orbity, zánětlivými onemocněními oka, retinopatiemi, patologií fasciculus opticus, nádory oka, změnami nitroočního tlaku, katarakty, zákaly sklivce. Studium je zakončeno zkouškou.

webdesign Studio R3D, s.r.o.