Přítomnost

Během prvního desetiletí současného milénia se na ústavu profilovala řada odborníků, zabývajících se různými úseky patologie na úrovni současných medicínských poznatků. Rozvíjela se zejména hematopatologie  (doc. Martin Tichý, MUDr. Patrik Flodr, MUDr. Ladislava Kučerová), nefropatologie (MUDr. Tomáš Tichý, MUDr. Jana Janková), pneumopatologie  (MUDr. Tomáš Tichý, MUDr. Josef Škarda), dermatopatologie (MUDr. Vratislava Tichá, doc. Martin Tichý, doc. Světlana Brychtová), neuropatologie a hepatopatologie (prof. Jiří Ehrmann), pediatrická patologie (MUDr. Marie Geierová). Ústav se stal významným konzultačním centrem. Díky erudovanému laboratornímu zázemí v čele s „Laboratoří molekulární patologie“ byly na ústavu řešeny početné grantové projekty s odpovídajícími publikačními výstupy. Některé molekulární metody byly úspěšně zavedeny do diagnostického bioptického provozu a staly se tak jeho nedílnou součástí (Mgr. Michaela Šváchová, Mgr. Mária Janíková). Úspěšně se rozvíjela spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, zejména v testování biologických látek s protinádorovým účinkem (Mgr. Jana Steigerová) a s ústavy AVČR při studiu mechanizmů karcinogeneze prostaty (Mgr. Jan Bouchal, Ing. Kateřina Smesný Trtková). Rozvíjela se rovněž oblast digitální patologie, virtuální mikroskopie a počítačové analýzy obrazu (Ing. Überall). Velká organizační změna nastala po přestěhování ÚKMP v roce 2013 do nových budov Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

webdesign Studio R3D, s.r.o.