Sklíčkový seminář Olomouc 2018

 Na adrese http://158.194.8.20/ jsou pod přihlašovacími údaji uberall, uberall, Olomouc2018 zveřejněny případy na KDS Olomouc 2018, který se koná 14. června 2018.

Níže jsou uvedeny synopse prezentujících případů

 

PŘÍPADY NA KDS 2018

 

1.      Biopsie 5698/18, CN 3575: 77letý muž s tumorem těla pankreatu a suspektní invazí do lienální žíly. Provedena resekce těla a kaudy pankreatu, splenektomie a lymfadenektomie. Referuje MUDr. Tomáš Tichý, Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

 

2.      Biopsie H 5002/18, CN 3576:  Žena 35 let, s tumorem levé ledviny v sledování, stacionární nález poslední 3 roky, nyní progrese nálezu s indikací k nefrektomii.  Tumor dle CT v největším rozměru 167 mm.  Referuje: MUDr. Slobodová Zuzana, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

  

3.      Biopsie 1931/18, CN 3577: 77 letá pacientka po hysterektomii.  Předmětem bioptického vyšetření je polypoidní léze děložní dutiny. Referuje MUDr. Ondruššek R., Ústav patologie FN Ostrava, CGB laboratoř.

 

4.      Biopsie 2718/3, CN 3578: 63letá žena s postmenopauzálním krvácením, menopauza v 51 letech. Transvaginální ultrazvuk prokázal nepravidelné ztluštění endometria, pacientka podstoupila kyretáž. Zaslaný materál z dutiny děložní zpracován v 5 blocích. Referuje MUDr. Kristýna Němejcová, PhD., Ústav patologie 1. LF a VFN v Praze .

 

5.      Biopsie H 26774/17, CN 3579:  38-letá žena, u které byla provedena kožní biopsie pro vznik zatuhnutí levého boku. Anamnesticky  uvádí před 3 měsíci tupé poranění, které bylo hodnoceno jako hluboký hematom,  asi před měsícem došlo k progresi,  navíc se přidaly teploty až 39 st. Referuje: Doc. MUDr. Světlana Brychtová, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

6.      Biopsie H14676/2017, CN 3580: žena 58 let, přijata k provedení hysterektomie pro tumor v pánevní oblasti. Referuje: MUDr. Kristýna Franková, Laboratoře Agel, patologie Nový Jičín.

 

7.      Biopsie H 3559/18, CN 3581: žena 41, let, v době stanovení diagnózy. Byla provedena excize tumoru jazyka velikosti přibližně 4mm, velikost celého vzorku dosahuje 15x13x5mm. Referuje: MUDr. Patrik  Flodr, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

 

8.      Cytologie  C 767/18, CN 3582: 2 letý chlapec bez klinických potíží, s normální funkcí ledvin, vyšetřován pro intermitentně mléčné zkalení moči. Referuje MUDr. Daniela Kurfurstová, PhD.,  Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

 

9.      Biopsie H26145/17, CN 3583: 32letá žena, nullipara, vyšetřovaná pro bolesti v podbřišku. Na UZ vyšetření byly zjištěny dermoidní cysty pravého a levého ovaria a v dutině děložní polyp vzhledu submukózního myomu. K vyšetření dodán polyp těla dělohy.

Referuje: MUDr. J. Janková, Ústav klinické a molekulární patologie Olomouc.

 

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.