Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

Ústav od založení prochází kontinuální modernizací a řadou inovací (elektronová mikroskopie, histochemie, imunohistochemie, molekulární patologie, moderní dokumentační a výzkumné analytické postupy). V rámci Histochemické společnosti ČSAV byla ústavem řízení Odbočka cyto-histochemické společnosti, a v rámci Biologické společnosti Sekce experimentální medicíny (prof. Rostislav Koďousek). Ústav stál u kolébky řady významných akcí. V roce 1973 se z iniciativy Doc. Čestmíra Dvořáčka a Dr. Jaroslava Duška začaly poprvé v ČR konat pravidelné meziregionální bioptické semináře. Prof. Jaroslav Dušek se později stal průkopníkem netradičních forem výuky patologie, jako byly klinicko-patologické semináře a "problem based learning". Mezinárodně uznávanými objevnými vědeckými pracemi a didakticko-pedagogickými výsledky se Ústav patologie LF UP zařadil mezi prosperující ústavy patologie ČR se zahraničním ohlasem.

teoreticke_ustavy_lekarska_fakulta_11021 tzv. "Staré" Teoretické ústavy LF UP v Olomouci

dostavba tzv. "Dostavba" Teoretických ústavů LF UP v Olomouci

Vćhod do provozní části ústavu Vchod do provozní části ústavu

Vchod do výzkumné části ústavu Vchod do výzkumné části ústavu

Aktuality

webdesign Studio R3D, s.r.o.